Inwestycje

Z okazji 50 urodzin,  imienin oraz Jubileuszu 25 lat święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Andrzeja Ciapy do naszego kościoła Jubilat ofiarował przepiękną ambonkę.

„Żelazny Jubileusz”.

Wśród nowych  przedmiotów liturgicznych,  jakie znajdują się w naszym kościele parafialnym jest tron pod monstrancję z Najświętszym Sakramentem.  Jest to dar Jubilatów wyrażający wdzięczność Panu Bogu i Matce Bożej w 65 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziś  umieszczamy kilka fotografii wykonanych podczas prac związanych z gruntownym odnowieniem powierzchni dachu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie inwestycje, które udało się zrealizować to ławki oraz sprzęt multimedialny z oprogramowaniem dzięki któremu zarówno łatwiej i przyjemniej uczestnicy Mszy Świętych w Honiatyczach mogą śpiewać teksty pieśni wyświetlanych na ekranie telewizora jak również oglądać obrazki, które bezpośrednio korespondują z uroczystością dnia.

Pan Stanisław Kowalczuk, pochodzący z Honiatycz, zamieszkały obecnie w Sandomierzu wraz ze swoimi pracownikami (synami) odnowił 20 głównych ławek do kościoła parafialnego, wykonał podest drewniany( podłogę z desek) oraz tapicerkę z aksamitu na siedziska. Dodatkowo wykonanych zostało  18 ławek bocznych obitych również tapicerką z aksamitu. Zakupiliśmy sprzęt multimedialny w postaci laptopa oraz telewizora, dzięki czemu podczas liturgii wyświetlane są teksty pieśni, intencje mszalne oraz obrazy korespondujące z uroczystością dnia.