Duchowieństwo

Ks. mgr Andrzej Ciapa

Urodził się 15 maja 1972 roku w Tomaszowie Lubelskim. Szkołę Podstawową ukończył w Przeorsku (rodzinnej miejscowości) w 1987 roku. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie k / Biłgoraja, które uwieńczył egzaminem dojrzałości w 1991. W tym też roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z siedzibą w Lublinie. Studia wyższe ukończył w 1997 roku z dyplomem magistra teologii i w tym samym roku przyjął świecenia kapłańskie. Jako ksiądz wikariusz pracował w parafiach: Stary Dzików 1997-2000, Lubaczów 2000-2002, Rzym 2002-2008, Kosobudy 2008-2009, Krasnobród – Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  2009-2011r. Od 28 czerwca 2011 roku jest proboszczem w parafii p .w. Wniebowzięcia NMP. w Honiatyczach. Mimo, że upłynęło już 23 lat posługi kapłańskiej, ks. Andrzej nadal jest pełen werwy i zapału. Otwarty, życzliwy, zawsze służący swoim czasem i dobrą radą. Człowiek otwarty na Boga i ludzi!

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Honiatycze 32
22-550 Werbkowice